Text Size

PESAKIT BAYAR PENUH (FPP)

...

Baca lagi...

1.     Pengenalan

Unit Kesihatan Awam, Hospital Putrajaya telah ditubuhkan pada tahun 2001. Pada masa penubuhan ia mempunyai hanya satu U32 Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran. Pada tahun 2008 satu jawatan Penolong Pegawai Kesihatan Persekitaran U29 telah diluluskan. Sekarang, Unit Kesihatan Awam dianggotai oleh 2 orang ahli yang bekerjasama untuk memastikan aktiviti Unit Kesihatan Awam di Hospital Putrajaya berjalan dengan lancar.

2.      Misi

Untuk mewujudkan suasana hospital dan persekitaran yang ceria, selesa, selamat dan bebas daripada jangkitan penyakit berjangkit.

3.      Objektif

3.1     Merancang dan melaksanakan aktiviti pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit merebak 
         dari pesakit kepada pesakit, antara pesakit 
dan dari orang ramai semasa mereka di hospital.

3.2     Merancang, mengatur dan menyelaras kerja-kerja pencegahan dan kawalan penyakit 
         bawaan vektor di hospital.

3.3     Merancang, mengatur dan menyelaras aktiviti keselamatan dan Kualiti makanan di hospital.

3.4     Merancang, menyelaras dan menilai aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan penguatkuasaan
          Akta-Akta kesihatan di hospital.

3.5     Merancang, melaksanakan dan memantau aktiviti keselamatan dan kesihatan pekerjaan di
         hospital.

3.6     Merancang, menyusun dan menyelaraskan bagi memastikan Hospital Putrajaya bebas
         daripada asap rokok melalui program 
pengawasan dan penguatkuasaan.

3.7     Bererjasama dengan Air Unit Kawalan Mutu Air Minum di Pejabat Kesihatan Putrajaya
         semasa aktiviti pensampelan air minum.

4.      Fungsi Unit Kesihatan Awam

4.1    Pemantauan notifikasi kes penyakit jangkitan di Hospital Putrajaya.
4.2    Pemantauan aktiviti kawalan vektor.
4.3    Menjalankan pemeriksaan premis makanan.
4.4    Menjalankan aktiviti penguatkuasaan kawasan larangan merokok di hospital.
4.5    Pemantauan Air Kawalan Kualiti aktiviti.
4.6    Bekerjasama dengan Unit Pendidikan Kesihatan dalam mempromosikan aktiviti Kesihatan
         Alam Sekitar dan Kesihatan Awam.
4.7    Menyiasat semua kes dan aduan berkaitan dengan Alam Sekitar dan Kesihatan Awam.
4.8    Mementau notifikasi penyakit berjangkit berjangkit.

5.      Aktiviti Untuk Fungsi Utama

5.1   Pastikan kes berjangkit operasi pemberitahuan Hospital Putrajaya penyakit mengikut 
        memerlukan subseksyen 10 (2) Akta Pencegahan Dan Kawalan Penyakit Berjangkit 1988
        dan digunakan oleh untuk memaklumkan kes penyakit yang sedang dirawat di Hospital
        Putrajaya.

• Pemantauan notifikasi kes penyakit berjangkit.
• Membantu dalam siasatan awal kes penyakit berjangkit.
• Menyediakan laporan bulanan.
• Menjadi Ahli Jawatankuasa Kawalan Wabak Daerah.

• Menyiasat aduan mengenai punca kelewatan notifiksi..

 5.2   Aedes kajian dan kawalan vektor

        Untuk memastikan tiada pembiakan nyamuk sekitar kawasan hospital dan memantau aktiviti
        kawalan nyamuk.

• Memantau kajian aedes seluruh kawasan Hospital Putrajaya.
• Menjalankan kajian ovitrap.
• Mengeluarkan surat amaran jika terdapat pembiakan.
• Memantau aktiviti semburan kabus.
• Menyiasat aduan berkaitan kawalan vektor.

5.3   Kualiti Makanan Kawalan

Memastikan makanan yang dimasak dan dijual di premis dan makanan yang dimasak di dapur Hospital Putrajaya adalah bersih dan selamat untuk dimakan dan digunakan dan mematuhi prosedur yang ditetapkan.

• Periksa premis makanan / menawarkan dapur.
• Memantau aktiviti persampelan makanan (Mikrobiologi Ujian) akan dihantar ke Makmal
  Kesihatan Awam
.
• Makanan penyitaan operasi.
• Menyiasat aduan berkaitan Keselamatan Makanan.

5.4   Penguatkuasaan Larangan Merokok di Kawasan Hospital

Memastikan aktiviti merokok di kawasan hospital. Ini selaras dengan Peraturan Peraturan Hasil Tembakau 2004.    

• Menjalankan operasi rokok di kawasan Hospital.
• Mengeluarkan Notis Perintah Menghadiri ke Mahkamah.
• Mengeluarkan surat amaran atau kompaun.
• Menjalankan operasi bersama dengan Unit Penyiasatan Dan Pendakwaan, Pejabat  
  Kesihatan Daerah Putrajaya.

• Menyediakan kertas siasatan, laporan, kertas pertuduhan dan saman bagi tujuan 
  pendakwaan di mahkamah.
 

5.5   Kualiti Air Minum

Memantau kebersihan bekalan air di Hospital Putrajaya melalui persampelan air yang dilakukan oleh Unit Kawalan Kualiti Air Minum dari Kesihatan Daerah Putrajaya. Menerima maklum balas tahap kualiti air bulanan dan menyiasat aduan kualiti air yang berkaitan.

• Bekerjasama dalam menjalankan aktiviti persampelan air minum dengan Unit Kualiti Air
  Minum, Pejabat Kesihatan Daerah Putrajaya.

• Mengumpul data dan maklumat mengenai kualiti air di hospital.
• Menyiasat dan melaporkan aduan berkaitan kualiti air.
• Memantau aktiviti mencuci tangki simpanan air di hospital.

 

6.    Aktiviti-aktiviti lain

6.1  Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)

Memastikan semua penyakit pekerjaan yang berlaku dikalangan anggota dinotifikasi sebagai penyakit pekerjaan dan menjalankan siasatan awal.    
Merancang dan menyelaras aktiviti-aktiviti JKKP.

• Bertindak sebagai Pegawai Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Hospital Putrajaya.
• Memberi kesedaran tentang Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan di kalangan kakitangan
  hospital.

• Mengurus dan memantau notifikasi penyakit pekerjaan dan kemalangan ditempat kerja di 
  kalangan pekerja hospital.

• Menyiasat aduan yang berkaitan dengan keselamatan dan kemalangan pekerjaan.

  Logo Rasmi KKM Utamakan Kesihatan 02msc-logo mysejahtera-vector-logo