Text Size

PESAKIT BAYAR PENUH (FPP)

...

Baca lagi...

P

ENGENALAN 

Jabatan Rekod terletak di aras bawah bersebelahan dengan Jabatan Teknologi Maklumat dan laluan masuk utama melalui lobi pentadbiran.

Selaras dengan penggunaan sistem di Hospital Putrajaya rekod perubatan pesakit adalah dalam bentuk elektronik. Berkerjasama dengan Jabatan Teknologi Maklumat bagi memastikan fungsi dan ciri-ciri keselamatan rekod pesakit beroperasi selaras dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan.

Jabatan Rekod Perubatan juga menguruskan penyimpanan rekod fizikal pesakit (contoh surat rujukan,ECG, EEG dan rekod yang berkaitan)

 

K

EMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN 

 

Laporan Perubatan adalah satu bentuk maklumat bertulis mengenai sejarah, tahap kesihatan dan keadaan pesakit yang telah mendapatkan rawatan di Hospital dan hanya boleh disediakan oleh Pegawai Perubatan Jabatan Klinikal di mana pesakit menerima rawatan. 

Laporan ditulis berdasarkan maklumat yang terdapat di dalam Rekod Perubatan Pesakit (RPP). 

JENIS LAPORAN PERUBATAN

  1.  Laporan Perubatan Biasa.
  2.  Laporan Perubatan Ringkas Pakar.
  3.  Laporan Perubatan Terperinci Pakar.
  4.  Laporan Bedah Siasat (Post Mortem).
  5.  Borang Insurans/PERKESO(PKS 6)/ KWSP
  6.  Borang Buruh 90 (Perakuan Ordinan Pampasan Pekerja, 1952)
  7.  Permohonan Laporan dari Majikan/Polis/

 

Maklumat lanjut berkenaan prosedur permohonan, sila rujuk…(Pamplet ini)

Borang Permohonan Laporan Perubatan / Laporan Bedah Siasat...(Borang ini)

Senarai Semak Dokumen Permohonan LP Perubatan / Bedah Siasat (rujuk sini)

 

Pengurusan Statistik Hospital

Statistik Hospital Putrajaya dijana secara elektronik melalui sistem. Jabatan Rekod Perubatan bertanggungjawab mengawalselia statistik yang dihasilkan adalah mengikut keperluan HMIS Pusat Informatik Kesihatan (PIK), Kementerian Kesihatan Malaysia.

Pengurusan Rekod Perubatan Pesakit

Jabatan Rekod Perubatan turut bertanggungjawab ke atas penyimpanan rekod perubatan fizikal.. Rekod fizikal adalah sebahagian daripada rekod pesakit di dalam EMR yang perlu disimpan untuk rujukan oleh pegawai perubatan, bagi tujuan penyelidikan dan kes mahkamah. Tempoh simpanan rekod adalah mengikut jadual pelupusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

 

WAKTU OPERASI 

 

HARI 

MASA 

ISNIN – KHAMIS 

8.00 pagi - 1.00 petang
2.00 pagi - 5.00 petang
 

JUMAAT 

8.00 pagi - 12.15 petang
2.45 petang - 5.00 petang
 


 

Kaunter Pertanyaan

Telefon                        :  03-8312 4243

Faks                            :  03-8889 2904

 

  Logo Rasmi KKM Utamakan Kesihatan 02msc-logo mysejahtera-vector-logo