Text Size

PESAKIT BAYAR PENUH (FPP)

...

Baca lagi...

PENGENALAN
Jabatan IT Hospital Putrajaya terletak di aras LG yang berperanan penting untuk memberi khidmat sokongan kepada THIS.

PERANAN DAN FUNGSI
Bertanggungjawab menyediakan, mengkoordinasi dan mengurus:

  1. Fungsi dan operasi IT Hospital Putrajaya
  2. Khidmat sokongan dan penyelenggaraan sistem aplikasi dan automasi pejabat.
  3. Aset dan inventori IT.
  4. Capaian pengguna untuk aplikasi, email, server fail dan access door.
  5. Pembangunan sistem secara inhouse dan multimedia/websites
  6. Latihan IT


FASILITI DAN PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

Latihan IT
Menyediakan latihan sistem kepada kakitangan hospital di Bilik Latihan IT yang mempunyai 12 unit PC.

Helpdesk
Menyediakan perkhidmatan bantuan kepada pengguna/kakitangan hospital yang berkaitan:

  1. Sistem operasi
  2. Perkakasan dan perisian
  3. Khidmat sokongan aplikas
  4. Khidmat sokongan sistem rangkaian


Khidmat Penyelenggaraan perkakasan dan perisian
Ia meliputi perkhidmatan berkaitan:-

  1. Penyelenggaraan pembaikan untuk perkakasan dan perisian
  2. Penyelenggaraan pencegahan untuk perkakasan dan perisian
  3. Naiktaraf perkakasan dan perisian
  4. Penambahbaikan aplikasi
  5. Pengoperasian sistem
  6. Pusat Data
  7. Sokongan pengguna
  8. Pengurusan dan penyelenggaraan rangkaian
  9. Pengurusan aset ICT
  10. Keselamatan ICT
  11. Backup dan Restore.

  Logo Rasmi KKM Utamakan Kesihatan 02msc-logo mysejahtera-vector-logo