Text Size

PESAKIT BAYAR PENUH (FPP)

...

Baca lagi...

UNIT PENYELIAAN HOSPITAL

Unit Penyeliaan Hospital terletak di aras bawah, lobi utama, Hospital Putrajaya. Tumpuan utama unit ini adalah meliputi aspek pengurusan klinikal ke atas profesionalisma Penolong Pegawai Perubatan serta bertanggungjawab ke atas Pembantu Perawatan Kesihatan serta Pekerja Sambilan Harian (PSH). Bahagian ini terlibat membantu pihak hospital dalam urusan berkaitan aspek pentadbiran dan pembangunan Hospital Putrajaya. Bahagian ini diterajui oleh seorang Penolong Pegawai Perubatan U42 selaku Ketua Penyelia Hospital, yang terlibat secara langsung menjalankan aktiviti-aktiviti penyeliaan dengan  dibantu oleh seorang Penolong Pegawai Perubatan U36, dua orang Penolong Pegawai Perubatan U29 dan seorang Pembantu Perawatan Kesihatan U14.  

VISI

Menjana sebuah pasukan sokongan perubatan yang efisyen dan berdedikasi yang sentiasa mempertingkatkan mutu perkhidmatan yang diberi kepada pesakit secara berterusan

 

MISI

Menyediakan sistem penyeliaan klinikal (clinical supervision) yang cekap dan mantap secara berterusan kepada anggota di bawah jagaan supaya setiap aktiviti perkhidmatan diberi mengikut akta-akta, peraturan-peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan.

 

OBJEKTIF

  1. Memastikan perkhidmatan yang diberi oleh Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan dilaksanakan secara professional, cekap dan berkualiti sepanjang masa mengikut garis panduan yang telah ditetapkan.
  2. Mengurus sumber manusia di bawah kawalan dengan cekap dan mengoptimakan bilangan anggota di sesuatu unit atau jabatan mengikut kepentingan perkhidmatan.
  3. Menyediakan program latihan secara berterusan dan berkesan kepada anggota di bawah jagaan.

SKOP PERKHIDMATAN

Melaksanakan polisi dan dasar perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan yang telah ditetapkan serta diluluskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Pengawalan Amalan Klinikal dan Penguatkuasaan, Akta Pembantu Perubatan (Pendaftaran) 1977, Akta 180.

  • Melaksanakan Amalan dan Penguatkuasaan Kod Etika Pembantu Perubatan dan Perintah Am Bab D - Peraturan-peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993.
  • Pengurusan dan penyeliaan hal ehwal kebajikan, agihan sumber tenaga dan perkembangan perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan, Pembantu Perawatan Kesihatan dan Porter Hospital, Pengurusan Latihan Dalam Perkhidmatan, Pembelajaran Berterusan (CME) dan Perkembangan Profesional Berterusan (CPD) bagi Penolong Pegawai Perubatan.
  • Pengurusan peningkatan kualiti menyeluruh dan berterusan perkhidmatan Penolong Pegawai Perubatan.
  • Membantu menyelia, mengurus dan mentadbir dalam perkhidmatan Hospital Putrajaya.
  • Menjadi Pegawai Penyelaras kepada perkhidmatan sokongan hospital yang diswastakan iaitu Facility Engineering and Maintenance Service (FEMS), Biomedical Engineering and Maintenance Service (BEMS) dan Clinical Waste Management Services (CWMS).

  Logo Rasmi KKM Utamakan Kesihatan 02msc-logo mysejahtera-vector-logo