Text Size

PESAKIT BAYAR PENUH (FPP)

...

Baca lagi...

f5

 

Latar Belakang

Hospital Putrajaya merupakan sebuah pusat perubatan yang cemerlang. Hospital ini menyediakan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan di mana ianya mengutamakan jagaan yang berkualiti melalui proses kecemerlangan dan penyertaan masyarakat dalam satu persekitaran kondusif yang komited dan cekap dengan satu penetapan minda progresif.

Hospital ini pada asasnya menyediakan penjagaan peringkat menengah. Hospital Putrajaya selaras dengan lokasinya dalam Koridor Raya Multimedia yang menggunakan Total Hospital Information System (T.H.I.S.).

Visi

Menjadi pusat kecemerlangan yang memberi perkhidmatan berkualiti dan mesra pelanggan melalui budaya kerja yang berteraskan integriti.

Misi

Menyediakan perkhidmatan kepada rakyat secara umum dan Putrajaya khususnya dengan :-

(a)   menyediakan penjagaan kesihatan berkualiti yang :-
       (i)    selamat;
       (ii)   efektif;
       (iii)  efisien; dan
       (iv)  fokus pelanggan,

(b)   membangunkan tenaga kerja yang :-
       (i)    kompeten;
       (ii)   berdisiplin; dan
       (iii)  beretika,

(c)   mewujudkan sebuah organisasi yang didorong oleh :-
       (i)    ilmu;
       (ii)   inovasi;
       (iii)  integriti; dan
       (iv)  kebolehpercayaan,

(d)   mewujudkan perkongsian pintar dengan organisasi yang relevan dalam memastikan penyediaan penjagaan kesihatan berkualiti.

  Logo Rasmi KKM Utamakan Kesihatan 02msc-logo mysejahtera-vector-logo